Archive | มีนาคม, 2012

การตัดแต่งกิ่งชวนชม

26 มี.ค.

  ธรรมชาติของชวนชมจะมีลักษณะทรงต้นและการบิดตัวที่สวยงามอยู่แล้ว  แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีการตัดแต่งบังคับรูปทรงให้เป็นไปตามต้องการ  โดยเฉพาะชวนชมที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปหรือต้นที่โตแล้ว  มีกิ่งก้านสาขาเก้งก้างไม่เป็นพุ่มสวยงาม  การตัดกิ่งควรตัดกิ่งก้านที่แตกออกมาเกะกะไม่เป็นระเบียบ  กิ่งที่พาดทับกันไปมา  กิ่งที่ตาย  กิ่งที่ฉีกหัก  กิ่งที่คดไปมา  และกิ่งที่เป็นโรคออกบ้าง  เพื่อช่วยเปิดให้แสงและอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ลักษณะทรงพุ่มเป็นระเบียบสวยงาม  สำหรับพันธุ์ที่ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน  สูงชะลูด  ลำต้นอาจหักเมื่อโดนลมแรง  อาจตัดยอดไปขยายพันธุ์  เพื่อให้ส่วนโคนที่เหลือแตกกิ่งออกมาใหม่  การตัดควรใช้มีดที่คมและสะอาดตัดให้ชิดลำต้น  ไม่ควรเหลือตอกิ่งไว้  ถ้ารอยตัดมีขนาดโตกว่า 1 ซม.  ควรใช้ปูนแดงทาที่รอยตัดเพื่อป้องกันเชื้อรา

Advertisements

การเพาะเลี้ยงชวนชมที่จะให้เจริญเติบโตเร็ว

25 มี.ค.

การเพาะเลี้ยงชวนชมที่จะให้เจริญเติบโตเร็ว และสมบูรณ์ จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติเสียก่อน

    ลักษณะของชวนชมเป็นไม้ประเภทสะสมอาหารซึ่งแบ่งการสะสมอาหารออกเป็น สองชนิด คือ สะสมอาหาร

    ทางราก ได้แก่พวกฮอลแลนด์ และประเภทสะสมอาหารทางลำต้น เช่น พวกโซโค การสะสมอาหารของพืช

    ตามธรรมชาติจะเป็นการเก็บอาหารและน้ำไว้ใช้ในฤดูการที่ขาดน้ำและอาหาร โดยเฉพาะ ต้นที่ขึ้นอยู่ตาม

   ทะเลทรายและซอกหินตามภูเขา บางต้นที่เห็นกันในรูป อาจจะมีอายุเป็น 100 ปี หรือมากกว่านั้น เพราะ

  เป็นการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติ ถ้าจะให้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

  อันดับแรก จะต้องคอยเปลี่ยนดินและเปลี่ยนกระถางบ่อยๆ ดินที่ปลูกจะต้องมีความโปร่ง ระบายน้ำดี

  การใส่ปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ยคอกควบคู่กันกับปุ๋ยเคมี ในช่วงฤดูฝนควรใส่ปุ๋ย สูตร 8-24-24 ให้ดูแหล่งที่มา

  ของปุ๋ยแต่ละตราด้วย ให้ใช้ปุ๋ยที่มาจากทางแถบ ยุโรป หรืออเมริกา ในช่วงฤดูแล้งต้นไม้ส่วนใหญ่

  จะเริ่มสะสมอาหารและพักตัว เพื่อเตรียมออกดอกขยายพันธุ์ ถ้าอยากให้โตเร็วจะต้องให้ปุ๋ยสูตร

 16-16-16 และใช้ปุ๋ยน้ำชีวะภาพช่วยให้ดินปรับสภาพ การให้ปุ๋ยเคมีแต่ละครั้งจะต้องให้น้อยๆ แต่

  ให้บ่อยๆ ประมาณ 7 วัน ครั้ง จะทำให้ต้นไม้โตเร็ว และใช้ประโยขน์จากปุ๋ยได้เต็มที่ สิ่งที่จะต้องหา

  มาใส่ คือสารปรับสภาพดิน ที่มีธาตุอาหารเสริมผสมอยู่ด้วย เช่นซุปเปอร์เทอร์โบ สารพวกนี้จะช่วย

  ปรับ ความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมทำให้พืชดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้ดีขึ้น สำหรับชวนชม

  ประเภทโซโค ถ้าเร่งมากเกินไปอาจทำให้กิ่งก้านยืดยาวผิดปกติ ไม่สวย แต่ถ้าเลี้ยงจนได้ขนาดแล้ว

  ก็ควรเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติบ้าง จะทำให้สภาพของลำต้น และกิ่งกลับมาตรงตามสายพันธุ์ของ

  เขาเอง

วิธีทำให้ชวนชมโขดใหญ่

25 มี.ค.

เริ่มจากเพาะเมล็ดครับ ต้องใจเย็นถ้าอยากได้โขดใหญ่ ตอนแรกที่เพาะ เน้นรดน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่แฉะ และวางไว้ร่มรำไร เลี้ยงไปจนต้นเค้าเท่านิ้วชี้ น่าจะราวๆ 2-3 เดือน จึงแยก แล้วย้ายลงกระถาง พร้อมเฝ้าดูการโต

ตอนนี้เริ่มออกแดดเต็มวัน และเฝ้าดูยอดและการแตกใบครับ ที่เขียนมามีตกทริกอยู่ที่ตรงนี้ครับเรื่องการริดใบเบื่อบีบข้อให้ถี่ ทำฟอร์ม เลี้ยงฟอร์ม บังคับข้อ

การริดใบ ไม่รู้เรียกถูกมั้ย แต่ที่ทำคือ ตัดใบทิ้งในตำแหน่งเกือบจะก้านใบเพื่อบังคับให้เค้าทิ้งใบข้อจะได้สั้นๆ การริดให้ทำทุกใบ ยกเว้นใบที่อยู่ยอด จะริดก็ได้แต่ให้เหลือไว้เยอะหน่อยครับ และให้ทำวันที่แดดจัดๆ

ตอนนี้ทำแค่ริดใบก่อนครับ แล้วก็คอยบำรุงเค้าให้ดี ทั้งน้ำปุ๋ยแดด พอผ่านไปซัก 3 เดือน ค่อยเปลี่ยนดิน

หลังเปลี่ยนดินและเลี้ยงไปได้หน่อย ก็มาการทำฟอร์ม หรือการทำให้แตกกิ่ง ข้อนี้ง่ายๆครับ ปกติกิ่งที่อยากให้แตก ก็จะเป็น 2 กิ่ง ซ้าย หรือขวา หรือรอบทิศ วิธีก็คือถ้าต้องการให้แตกกิ่ง เราก็จัดการดึงใบตรงนั้นให้เกิดแผล วิธีดึงให้ดึงใบลงด้านล่างจนหลุดใบออก จะได้แผลขึ้นมา 1 แผล เรื่องตำแหน่ง ความสูง กะเองตามใจชอบนะครับ

ถ้ากิ่งแตกออกมาแล้ว ทีนี้ใบตรงปลายยอดหลักที่เราริดให้ยาวไว้ ก็เริ่มริดให้สั้นได้แล้ว หันมาริดและเหลือยอดใหม่แทนครับ

ทีนี้ก็น่าจะประยุกต์ใช้กันได้แล้วครับ

การผสมพันธุ์

17 มี.ค.

ดอกชวนชมเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน แต่เกสรตัวผู้และตัวเมียมีระยะเวลาการสุกหรือแก่ไม่พร้อมกัน เกสรตัวผู้จะฝ่อเร็วกว่า ดังนั้นการผสมเกสรจึงมักเกิดจากการผสมของเกสรตัวผู้ของดอกอื่น การผสมพันธุ์ชวนชมเพื่อให้ได้พันธุ์ชวนชมพันธุ์ใหม่หรือลูกไม้ใหม่ที่มี ลักษณะแตกต่างไปจากต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มักเป็นการช่วยผสมเกสรโดยมนุษย์ การผสมเกสรมีหลักสำคัญคือ ต้องคัดเลือกต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีทรงดอกสวย สีสวย ดอกบานทน แข็งแรง ต้นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีจะทำให้มีโอกาสมากที่จะได้พันธุ์ลูกผสมที่ดี เวลาที่เหมาะในการผสมเกสรคือช่วงเช้าเวลา 5.00-8.00 น. และช่วงเย็นเวลา 19.00-20.30 น. เลือกดอกพ่อพันธุ์ที่บานแล้ว 2-3 วัน ดึงระยางค์ทั้งห้าเส้นออกมาเบาๆ จะเห็นเกสรตัวผู้เหมือนเม็ดทรายเล็กๆ สีเหลืองอมเขียวอยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในดอก บีบโคนและคลึงเบาๆ ให้ส่วนโคนของระยางค์ที่หุ้มปิดเกสรตัวผู้เปิดออก ใช้พู่กันขนาดเล็กที่สะอาดป้ายละอองเกสรตัวผู้ให้ติดปลายพู่กันขึ้นมาเบาๆ เลือกดอกแม่พันธุ์ที่บานแล้ว 2-3 วัน ดึงระยางค์ทั้งห้าเส้นออกจากดอกแม่พันธุ์ บีบบริเวณโคนกลีบดอกและคลึงเบาๆ ให้อับที่หุ้มเกสรตัวเมียเปิดออก ถ้ามีละอองเกสรตัวผู้ของดอกแม่พันธุ์ติดอยู่ให้เขี่ยออกก่อน แล้วใช้พู่กันที่มีละอองเกสรตัวผู้ของดอกพ่อพันธุ์ป้ายลงไปที่หลอดเกสรตัว เมียเบาๆ ดอกชวนชมที่ได้รับการผสมแล้วจะติดฝัก 1 ดอกจะได้ 2 ฝักอยู่ติดกันคล้ายเขาควาย เมื่ออายุมากขึ้นฝักจะเหยียดตรง ระยะที่เริ่มติดฝักจนถึงเมล็ดแก่ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ในหนึ่งฝักจะมีเมล็ด 80-150 เมล็ด เมล็ดจะมีขนเป็นปุยที่หัวและท้ายเมล็ด สามารถปลิวตามลมไปงอกในที่ไกลออกไปได้ ดังนั้นเมื่อฝักเริ่มแก่และเริ่มปริจึงควรเก็บเมล็ดไปเพาะก่อนที่เมล็ดจะ ปลิวไปหมด

เทคนิค การให้ชวนชมออกดอกดกพร้อมกันทั้งต้น

16 มี.ค.

1. ดอกออกตามฤดูการ ชวนชมจะออกดอกสองครั้งต่อปีครับประมาณปลายเดือน พย. ไป ถึง ปลาย มค. และอีกช่วงคือเดือน เม.ย.ถึงเดือน พค. ครับ แต่ที่ออกมากสุดก็เป็นช่วงหนาวครับ เมื่อเรารู้ธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็ต้องเฝ้าสังเกตครับ ว่าเมื่อเห็นชวนชมเริ่มแตกตาดอก หรือบางพันธุ์ใบจะร่วง(ไม่โรคนะให้ดูดีๆหน่อย) เราก็ช่วยส่งดอก ถ้าเราอยากให้ออกเต็มๆโดยการงดน้ำครับ ประมาณ 10 วัน พอดอกเริ่มจะบานก็รีบให้น้ำครับจะช่วยให้ดอกอยู่ทน นานกว่าปกติครับ การสังเกตธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือช่วงปลายฝนต้นหนาวครับ ถ้าเราสังเกตจะพบว่าไม้เมื่อได้รับน้ำเต็มจากช่วงฝนแล้ว เมื่อฝนหยุดตกก็จะตีดอกเพื่อผสมพันธุ์นั้นเองครับ เมื่อรู้เวลานั้นเราก็ส่งดอกโดยการไม่รดน้ำครับดอกก็จะออกเต็มเลยครับ
2. ทำดอกโดยหลอกธรรมชาติ มีหลักการนิดเดียวครับหลอกให้ต้นไม้ว่าตัวมันจะตาย พอไม้รู้ว่ามันจะตายก็จะสืบพันธุ์เพื่อรักษาความสมดุลตัวมันใว้กับธรรมชาติ นั้นเอง ถ้าไม้ดอกก็จะออกดอก ถ้าไม้ใบก็จะแตกกิ่งแตกใบ ฟังดูแล้วอาจจะงงๆอยู่บ้าง ผมขอยกตัวอย่างดังนี้
a. ถอดรากหรือล้างราก หรือโยกโคนต้นให้รากฝอยขาด แต่ไม่เกี่ยวกับที่บางท่านถอดไม้แขวนนะครับเหตุผลต่างกัน การทำแบบนี้นั้นต้นไม้กว่าตัวเองตายครับ เมื่อเราลงปลูก หรืองดน้ำไม้ก็จะตีดอก วิธีนี้เราอาจจะตัดไปช่วยก็ได้นะครับ วิธีการนี้บรรดาเซียนๆจะใช่แต่ไม่เป็นที่เปิดเผยเท่าไหร่ ไม้บางตัวโดยกลุ่มฮอลแลนด์จะใช้แบบนี้โดยกำหนดวันได้เลยเช่น ช๊อกกี้พิ้ง ก็ประมาณ 30-35 วัน หลังถอนล้างรากแล้วปลูกใหม่ก็จะเห็นดอก ส่วน ราชินีก็ประมาณ 45 วันครับ
b. การเปลี่ยนดิน เหตุผลคงเหมือนประเด็นแรก ถ้าเราสังเกตหน่อยว่าทำไหมหลังเปลี่ยนดินแล้วใบร่วงจากนั้นก็ออกดอก เหตุผลก็คือรากฝอยกระเทือนนั้นเอง
3. ทำดอกโดยสารเคมี วิธีนี้จะใช้กันมากสำหรับเจ้าของสวนที่ทำไม้เสียบสีขาย(ฮอลแลนด์) ตัวยาผมจะหาให้อีกทีนะครับจำชื่อไม่ได้ขอติดไว้ก่อน ยาที่ว่าก็เร่งดอกนั่นเอง ส่วนผสมก็น่าจะมีพวกแคลเซียมมากๆหน่อย หรือถ้าใครมีเพื่อนเล่นบอนไซก็ถามดูกำด้ว่าเขาใช้ยาอะไรสำหรับเร่งให้ไม้แตก กิ่งตา ผมเคยซื้อไม้สีมาจากสวนตอนอยู่ทีสวนเขาออกดอกดีมากๆๆแต่พอมาอยู่ทีผมไม่ออก ดอกเลย นี้คือเหตุผลที่ผมไม่ใช้สารเคมีครับ